آهنگ های سنتیآهنگ هایترکی1599 آهنگ آهنگ های راکآهنگ هایآذربایجانی525 آهنگ آهنگ های پاپ آهنگ هایفارسی240 آهنگ

دانلود آهنگ سامی یوسف به نام نسیمی 2023

  • آذربایجانی
  • /
  • ۲ آبان ۱۴۰۲
  • /
  • 1,483 بازدید

دانلود آهنگ آذربایجانی و جدید سامی یوسف به نام نسیمی 2023

آهنگ نسیمی از آلبوم سامی یوسف خواننده خوش صدای آذربایجانی

Exclusive Song : Sami Yusuf Nasimi 2023 With Direct Links In Music Az

+ متن ترانه نسیمی 2023 از سامی یوسف

دانلود آهنگ سامی یوسف به نام نسیمی 2023

سامی یوسف – نسیمی 2023

در این ساعت ♫ دانلود آهنگ نسیمی 2023 به همراه پخش آنلاین و بهترین کیفیت آماده کرده ایم ♫

متن آهنگ سامی یوسف نسیمی 2023

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Kövni-məkandır ayətim
Zatidürür bidayətim
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gənci-nihan mənəm mən uş
Eyni-əyan mənəm, mən uş
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
Bəhrəvü kana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
♪♪♪
منده سیغار ایکی جهان من بو جهانا سیغمازام
گوهری لامکان منم کون و مکانا سیغمازام
♪♪♪
عرشیله فرش و کاف وکان منده بولوندو جمله چون
کَس سوزونی اوزاتما کی شرح بیانه سیغمازام
♪♪♪
کون ومکان دیر آیتیم ذاته گئدر بدایتیم
سن بو نشانیله منی من بو نشانه سیغمازام
♪♪♪
کیمسه گمان و ظن ایله اولمادی حقیله بیلیش
حقی بیلن بیلیر کی من ظن و گمانه سیغمازام
♪♪♪
صورته باخ و معنی نی صورت ایچینده تانی کی
جیسمیله جان منم ولی جسمیله جانه سیغمازام
♪♪♪
هم صدفم هم اینجی یم حشر و صراط و سینجیم
بونجا قماش و رختیله من بو دکانه سیغمازام
♪♪♪
جانیله هم جهان منم دهریله هم زمان منم
گور بو اطیفنی کی من دهرو زمانه سیغمارام
♪♪♪
گرچه محیط اعظمم آدیم آدیمدی آدیمم
واریله کُن فکان منم من بو مکانه سیغمازام
♪♪♪
انجمیله فلک منم وحی اولان ملک منم
چک دیلینی سن ابسم اول من بو لسانه سیغمازام
♪♪♪
ذره منم گونش منم چارله پنج و شش منم
صورتی گور بیان ایله من بو بیانه سیغمازام
♪♪♪
ذات ایله ام هم صفاتیله قدریله هم براتیله
گل شکرم نباتیله بسته دهانه سیغمازام
♪♪♪
شهد منم شکر منم شمس منم قمر منم
روح وروان باغیشلارام روح وروانه سیغمازام
♪♪♪
اره یانان شجر منم چرخه چیخان حجر منم
گور بو اُودون زبانه سین من بو زبانه سیغمازام
♪♪♪
گرچه بوگون نسیمی یم هاشمی یم قریشی یم
مندن اولودور آیتیم آیت شانه سیغمازام.
♪♪♪
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان* منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
♪♪♪
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
♪♪♪
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
شجری(درخت) که در آتش میسوزه منم
حجری (سنگ) که به چرخش در می آید منم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
♪♪♪
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
♪♪♪
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم ، در آیینه دان نمیگنجم
گرچه امروز نسیـمـیـم ، هاشمـیـم قریـشـیـم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
♪♪♪
دولت جاودان منم
گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم
نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند
در آیات و نشانه ها نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
♪♪♪
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم در آیینه نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
♪♪♪
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
♪♪♪
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم ، در آیینه نمیگنجم
گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم
نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند
در آیات و نشانه ها نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
♪♪♪
هم صدفم هم مرواریدم
با این همه رخت و قماش من در این دکـّـان نمیگنجم
شهد و شکر منم ، شمس منم قمر منم
روح و روان میبخشم ، در روح و روان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
♪♪♪
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم
موزیک آذ » دانلود آهنگ سامی یوسف به نام نسیمی 2023

سایر آهنگ های سامی یوسف

نظرات کاربران

نظرات بعد از تایید نمایش داده میشود
اولین نفر باشید که در مورد این موزیک نظر ارسال میکنید